ประกาศสำนักงานเลขานุการ ศ.ต.ภ. NEWS
พระภิกษุสามเณรที่ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ควรทราบ
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ อนุมัติและไม่อนุมัติที่เว็บไซต์แล้ว
ท่านไม่สามารถดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางภายในวันนั้นได้
ให้รอประมาณ 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการส่งเอกสาร
จากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติไปยัง กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ และสาขาทั่วประเทศ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
จึงจะไปดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางได้

หมายเหตุ
            ๑. รูปถ่ายประกอบการพิจารณาไม่ต้องส่งมาตามที่มีมติยกเลิกไปแล้ว
            ๒. ผู้ที่ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ในวันประชุม ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

viagra ordonnance levitra g?n?rique levitra acheter levitra ou cialis vardenafil generique prix kamagra viagra pas cher viagra sans ordonnance kamagra en ligne vardenafil prix cialis g?n?rique prix cialis cialis lilly viagra pharmacie viagra prix levitra 20 mg pfizer viagra kamagra acheter viagra 50 mg cialis achat viagra original viagra femme kamagra 100 cialis prix acheter viagra femme viagra kamagra pharmacie acheter levitra

เข้าสู่หน้าหลัก