********************

สถานที่ประกาศผล

          1 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนศาสนวิเทศ
          2 http://www.sortorpor.com