ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูปริยัติกาญจนวัฒน์  วัดหนองพันท้าว  กาญจนบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระปลัดทนากร จอมพล  วัดกาญจนบุรีเก่า  กาญจนบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระครูใบฏีกาอดิศัย ชัยตระกูลธนสาร  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  กาญจนบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระวิโรจ วงค์ราม  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระทวี ศรีสวัสดิ์  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระจำรัส สุขมาก  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระสำรวย บุตรสี  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระมหาประสาท เจือทอง  วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระสุทธิ วงษ์จริต  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระครูสิริพรหมาภรณ์  วัดพรหมประสิทธิ์  พิจิตร 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระครูสันติวรญาณ  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในแบบฟอร์มกับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระครูกันตสีลาภิยุต  วัดดอนไทย  เพชรบูรณ์ 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระปั่น จำปา  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อตำบลที่แบบฟอร์มกับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระประพาส จันทร์ลา  วัดโนนทอง  อุดรธานี 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดในแบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระคำรณ ภูตาเพิด  วัดป่าหนองคำ  อุดรธานี 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระครูสุทธิขันติธรรม  วัดโนนสอาด  เลย 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระธนากร สาตรร้าย  วัดป่าจริยธรรม  เลย 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
10 
พระครูสมุห์เนรมิต กุลมินท์  วัดป่าดงชน  สกลนคร 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
11 
พระอธิการประเนตร สืบศรี  วัดป่าลำผักแพว  สกลนคร 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
12 
พระถวิล แพงภูงา  วัดเจริญราษฎร์บำรุง  สกลนคร 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคยังไม่ได้ลงนามให้ความเห็นชอบ  
13 
พระชาติชาย โถชัยคำ  วัดกุดบาก  สกลนคร 
1-9-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
รวมทั้งหมด : 121 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2