ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระรัชพล มหาอุป  วัดป่าสุมังคโล  บึงกาฬ 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระวัชรพงษ์ วีระศรี  วัดป่าสุมังคโล  บึงกาฬ 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
10 
พระครูสุตสกลการ เสียงดี  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน,พันกำหนดการเดินทาง  
11 
พระกฤษณะพันธ์ นิคม  วัดป่าเขาดินวนาราม  ขอนแก่น 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
12 
พระจันทา บุญพามา  วัดบ้านโพธิ์ไทร  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
13 
พระธนวัฒน์ อินทนนท์  วัดใต้ศรีมงคล  ยโสธร 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,ตารางเดินทาง  
14 
พระปลัดพงษ์ศักดิ์ เกษวงศ์รอต  วัดสระแก้ว  สระแก้ว 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
15 
พระปลัดสุนทร โสภาพ  วัดป่าถ้ำภูเตย  กาญจนบุรี 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง,ขาดหนังสือนิมนต์  
16 
พระไพทูรย์ นิตยโรจน์  วัดป่าดอยลับงา  กำแพงเพชร 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 309 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4