ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
22 
พระครูวิจักษ์ธรรมทัศน์   วัดมงคลสุทธาวาส  นครราชสีมา 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
23 
พระอธิการขจรศักดิ์ เสนสร  วัดโนนสะพานหิน  นครราชสีมา 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน7วัน,สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
24 
พระมหาพิศิษฐ ศิริบุรี  วัดประชานิมิตร  นครราชสีมา 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิหน้าย้ายสังกัดวัดและหน้ารับเข้าสังกัดวัดสับสน  
25 
พระอนุวัฒน์ ติดตารัมย์  วัดศิริชัย  นครราชสีมา 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
26 
พระวิษณุ แดงเรืองรัมย์  วัดศิริชัย  นครราชสีมา 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
27 
พระพงษ์พิพัฒน์ เมืองพรหม  วัดท่าสว่าง  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
28 
พระสนธยา จุฬารัมย์  วัดเมืองโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
29 
พระสุวรรณ ปิ่นเกตุ  วัดท่าทราย  นครนายก 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
30 
พระครูภัทรกิจสุนทร   วัดอ่างเวียน  ชลบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
31 
พระศิริชัย ประมงคล  วัดหนองลำดวนพรมศรี  ชลบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
32 
พระสมจิต จิตสุวรรณทยา  วัดบ้านยาง  กาญจนบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
33 
พระประเทศ หงันเปี่ยม  วัดดอนทราย  ราชบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
34 
พระครูอนุวงค์วัชรกิจ   วัดถ้ำเสือ  เพชรบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
35 
พระครูวัชรสารธรรม   วัดสารหิตาวาส  เพชรบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
36 
พระปลัดไพร แสนกล้า  วัดสารหิตาวาส  เพชรบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
37 
พระครูปภัสสรสีลโสภณ   วัดอมฤตวราราม  สงขลา 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
รวมทั้งหมด : 516 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6